Příloha 6: Rozhovor s žákem po testu (audio)

Související materiály: Tvorba testových otázek žáky

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Reflexe