Příloha 1: Hodnocení klíčových kompetencí – zadání

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria