Příloha 10: Ukázka čtení před vrstevnickým hodnocením

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria