Příloha 12: Hodnocení žáka na základě kritérií čtení

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria