Příloha 12: Hra na vylučovací soustavu

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria