Příloha 2: Aktivita 3

Škola: MŠ a ZŠ Čachrov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení