Příloha 2: Hodnocení klíčových kompetencí – reflexe A

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria