Příloha 2: Hodnocení podle kritérií 1

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení