Příloha 2: Rozhovor s Aničkou

Škola: Škola Můj Projekt Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení