Příloha 2e: Vrstevnické hodnocení

Škola: ZŠ a MŠ Lubná Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení