Příloha 3: Hodnocení podle kritérií 2

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení