Příloha 3: Hodnotící žák – MA

Škola: ZŠ Karlovy Vary Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení