Příloha 3: Rozhovor s Fandou

Škola: Škola Můj Projekt Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení