Příloha 3: Společné vyvození kritérií pro výtvarnou práci v 5. ročníku

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria