Příloha 3: True or false – pravda, nebo lež

Související materiály: Využití semaforu na 2. stupni ZŠ

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 2. stupeň Metoda: Zpětná vazba