Příloha 3: Vrstevnické hodnocení v 6. ročníku

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 2. stupeň Metoda: Sebehodnocení