Příloha 3b: Druhý obrázek – popis myšlenkové mapy žákem (audio k příloze 3)

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 2. stupeň Metoda: Cíle učení