Příloha 4: Hodnocení klíčových kompetencí – kruh

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria