Příloha 4: Hodnocení podle kritérií 3a

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení