Příloha 4: Reflexe žáků k využívání obrázkových karet

Škola: MŠ a ZŠ Čachrov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení