Příloha 4: Sebehodnocení žáka 1

Škola: ZŠ Karlovy Vary Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení