Příloha 4: Semafor na 1. stupni – využití v hodině

Žáci v hodinách pracují různým tempem a každý jedinec má různý stupeň porozumění probíranému učivu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vyzkoušet techniku semaforu, abych získala ve třídě větší vizuální přehled o práci a porozumění jednotlivých žáků.

 

Související materiály: Semafor na 1. stupni

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň, 2. stupeň Metoda: Zpětná vazba