Příloha 5: Hodnocení klíčových kompetencí – aplikace

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria