Příloha 5: Hodnocení podle kritérií 3b

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení