Příloha 5: Sebehodnocení žáka 2

Škola: ZŠ Karlovy Vary Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení