Příloha 5: Sebehodnocení žáků

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Kritéria