Příloha 5: Špachtle / losovátka na 1. stupni – žáci učitelem

Pro zavedení techniky losovacích kartiček jsem se rozhodla v době, kdy děti, které učím, byly v 1. třídě. Vyrobila jsem si sadu kartiček se jmény (viz příloha 1). Žákům jsem vysvětlila, proč budeme kartičky používat. Žáky budu vyvolávat pomocí kartiček, a tak budou všichni vyvoláváni spravedlivě. Všichni ale musí dávat pozor, aby slyšeli, zda nebudou právě oni vyvoláni. Ke slovu se tak dostane i ten, kdo by se sám nepřihlásil. Pro ty nejmenší bylo stěžejním důvodem používání kartiček to, že vyvolávání bude spravedlivé.

 

Související materiály: Losovací kartičky

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Zpětná vazba