Příloha 5: Vzájemné hodnocení žáků

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Vrstevnické hodnocení