Příloha 6: Hodnocení podle kritérií plus 1

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení