Příloha 6: Hodnocení práce s kritérii – zpětná vazba žáků

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Vrstevnické hodnocení