Příloha 6: Hodnotící žák – ČJ

Škola: ZŠ Karlovy Vary Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení