Příloha 6: Reflexe žáka 4

Související materiály: Já a škola – sebehodnocení žáků

Škola: ZŠ Bor Stupeň školy: 1. stupeň, 2. stupeň Metoda: Sebehodnocení