Příloha 6: Reflexe žáků – Míša

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení