Příloha 6: Rozhovor s žákem po testu

Související materiály: Tvorba testových otázek žáky

Škola: ZŠ ZáŠkola Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Reflexe