Příloha 6: Sebehodnocení žáka 3

Škola: ZŠ Karlovy Vary Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení