Příloha 7: Hodnocení podle kritérií plus 2

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení