Příloha 7: Reflexe žáka 5

Související materiály: Já a škola – sebehodnocení žáků

Škola: ZŠ Bor Stupeň školy: 1. stupeň, 2. stupeň Metoda: Sebehodnocení