Příloha 8: Hodnocení na konci vyučovací hodiny – Míša

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení