Příloha 8: Hodnocení podle kritérií plus 3

Škola: ZŠ Květnového vítězství Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení