Příloha 8: Kritéria – chyby

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení