Příloha 9: Kritéria

Škola: ZŠ Chomutov Stupeň školy: 1. stupeň Metoda: Sebehodnocení