Příloha 9: Prezentace vědomostí žáků na základě myšlenkové mapy

Škola: ZŠ Zdice Stupeň školy: 2. stupeň Metoda: Sledování pokroku žáků